Aanbod

Energiewerk voor mens en dier


Energetische healing is een holistische methode die, door het opruimen van blokkades, zorgt voor een betere doorstroming van energie in het lichaam.
Door alles wat leeft, stroomt levensenergie. De kanalen van deze energie zijn bij vele mensen en dieren geheel of gedeeltelijk verstoord geraakt door pijnlijke en/of onverwerkte ervaringen uit dit leven of vorige levens.
De levensenergie (chi) kan daardoor niet of nauwelijks stromen waardoor er ongemakken ontstaan zoals pijn, ziekte en emotionele disbalans.
Door deze blokkades te transformeren wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam geactiveerd.
Soms is er ook een behandeling van het baasje nodig indien je bij mij komt voor je lieve dier. Dit komt doordat mens en dier in een symbiose leven en het dier ook blokkades van het baasje kan overnemen.

Ondersteunend bij:

  • Klachten zoals CVS, fibromyalgie, burn-out
  • Angsten en stress
  • Hooggevoeligheid, overprikkeling
  • Disbalans
  • Te weinig daadkracht en/of focus verliezen
  • Laag zelfbeeld

Het spreekt voor zich dat bij ernstige klachten steeds een arts geraadpleegd dient te worden. Ook medicijngebruik kan niet zonder medeweten van een arts gestaakt worden.

Bijkomende info:

De behandeling gebeurt met kledij aan.
Zorg dat je die dag genoeg water drinkt.
Plan rusttijd in na de behandeling.
Als je ervoor kiest kan de behandeling ook op afstand gebeuren. Bij de behandeling van dieren is dit meestal het geval om het dier geen extra stress te bezorgen waardoor het minder open zou kunnen staan.
De behandelwijze (in de praktijk of op afstand) gebeurt steeds in overleg.

Energiewerk rond lagere energieën, entiteiten, reptielachtigen, archonten..


Door zelf in aanraking geweest te zijn met archontisch bewustzijn kan ik nu vanuit mijn ervaring anderen helpen.
Het archontisch bewustzijn houdt onder andere de matrix in stand en wil zoveel mogelijk zijn macht behouden over ons door ons in lagere trilling te houden. Waardoor kan onze trilling verlaagd worden? Door trauma's, emoties, drama, angst, kijken naar het nieuws enzovoorts.. Deze entiteiten doen er alles aan om ons in emotie en drama te houden opdat we onze trilling niet kunnen verhogen en op die manier energetisch voedsel te zijn voor hen (want zij leven op lage energieën).

Misleiding is hun grote troef, ze doen zich zelfs voor als (vals) licht!
Wees alert als je ineens contact krijgt met aartsengel Michaël, Moeder Maria, commandant Ashtar… en al helemaal zeker als ze je de zendeling, phoenix, Isis en dergelijke noemen. De kans is dan groot dat dit niet de echte meesterzielen zijn, maar dat dit entiteiten zijn van het archontisch bewustzijn die zich voordoen als lichtwezen.

Ze zijn er heel in het begin ook in geslaagd om een kunstmatige chakralaag (de zogenaamde 7 gekleurde chakra's) over onze echte 80000 levenswielen te plaatsen. Vanaf het moment dat deze kunstmatige chakra's openstaan, kunnen deze lagere energieën ons gemakkelijker beïnvloeden, in emotie houden, een laag zelfbeeld veroorzaken, donkere gedachten plots in je hoofd plaatsen, ervoor zorgen dat je jezelf niet meer onder controle hebt..

Op welke manier kan ik helpen?

Ik begeleid je in het wegsturen van deze entiteiten, het is heel belangrijk dat je dit zelf doet, want het moet vanuit jouw kracht gebeuren en je moet weer volledig in je kracht komen te staan. (Want op dit moment hebben zij jou in hun macht.)
Ook kan ik de kunstmatige chakralaag verwijderen in een behandeling, zodat je echte levenswielen weer optimaal hun werk kunnen doen.

Je krijgt hierna ook altijd nog wat "huiswerk" mee, want een aantal zaken dienen dagelijks een tijdje herhaald worden.

Het is tevens belangrijk om te weten dat levenswielen en kundalini niet geforceerd in gang moeten gezet worden, wij hebben zo een vernuftig energetisch systeem dat het zichzelf regelt. Het is gevaarlijk om deze dingen te forceren, je kan er zelfs in een psychose door geraken.

Reinigen van woningen/stallen/ruimtes/grond


Het kan gebeuren dat men zich (en ook dieren) onbehaaglijk of onveilig voelt in bepaalde ruimtes. Dit gevoel kan veroorzaakt worden door negatieve/verdichte energie of aanwezige entiteiten.
Deze ruimtes worden dan best energetisch gereinigd. Dit kan in een aantal gevallen op afstand of ter plaatse gebeuren indien dit nodig is. Dit wordt op voorhand per situatie bepaald.
De prijs hiervoor is 60 euro. Bij een grotere opdracht wordt de prijs in overleg bepaald.

HSP coach/begeleiding hooggevoeligen


Als hooggevoelige is het belangrijk om meer kennis te hebben over energie en invloed en gevolgen van verschillende energieën. Ook leer je om weer in je kracht te staan en hoe je bewust je energiesysteem kunt beheren.
Dikwijls gaat de begeleiding ook samen met een energetische healing.

Auticoach


Vanuit mijn werk in het onderwijs heb ik ondertussen 20 jaar ervaring met kinderen en jongeren met ASS en heb ik mogen ervaren dat zij, soms meer dan anderen, tegen problemen aanlopen op school, thuis en/of in hun sociale omgeving.

Tijdens de sessies gaan we in gesprek om te achterhalen welke moeilijkheden zich voordoen bij jou en gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen of ga ik handvaten aanreiken om met bepaalde situaties om te gaan.
Overleg met de ouders is hierin een belangrijke component. Ook sta ik steeds open voor overleg met andere externe partijen.

Aarden met paarden

Wendy met Ye Bahir Wagah
Wendy met Ye Bahir Wagah

Een paard is meester in 'in het NU zijn'. Door het wandelen met de paarden kom je vanzelf in het hier en nu... dus ga je aarden! Dit bevordert automatisch je innerlijke rust en je krijgt weer een heldere kijk op alles.
Je leert ook meer over jezelf op vlak van je leiderschap.

Paarden = aarden ;)

Onder voorbehoud..


Volle maan cirkel


Het licht van de maan is weerkaatst zonlicht. Dat het maanlicht een heilzame werking heeft, was al geweten in oude wijsheidstradities. Die kennis passen we nu weer toe.
Bij volle maan is het tijd om los te laten wat je niet langer dient. Het is een unieke gelegenheid om de restjes van het oude overboord te gooien en de keuzes, die je al maakte, kracht bij te zetten. Gezellig rond het vuur en badend in het licht van de maan...

Volgende maancirkels:

Nog nader te bepalen.

Gelieve steeds tijdig (ten laatste de dag op voorhand) je aanwezigheid door te geven. Zo kan ik voor voldoende drank en lekkers zorgen.